Aktualności

Aktualności

Biuro rachunkowe NIRO

Termin przekazania JPK.

Najmniejsze podmioty będą musiały przesyłać fiskusowi pliki w ramach JPK od 1 stycznia 2018 roku. Chodzi o ewidencję zakupu i sprzedaży czyli JPK_VAT. Mikrofirmy będą musiały przekazać dane organom skarbowym do 25. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek ten dotyczy także podatników rozliczających się kwartalnie, co budzi obawy zarówno wśród ekspertów jak i podatników.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez ich bezpośredni eksport, posiadający schemat określony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać w formie JPK co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informację o ewidencji. Stanowi o tym art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Opisany obowiązek wdrażany jest stopniowo. Najwięksi podatnicy składają informacje za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r., mali i średni od roku 2017, a mikroprzedsiębiorcy będą przekazywać raporty za miesiące przypadające do 1 stycznia 2018 r.

Status Podatnika
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro. Średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Zaliczenie danego podmiotu do kategorii małego lub średniego przedsiębiorcy zależy od łącznego spełnienia dwóch warunków: średniorocznego zatrudnienia oraz przynajmniej jednego z kryteriów finansowych (rocznego obrotu netto lub sumy aktywów).

Kara
Nieprzesłanie w terminie ewidencji VAT w formie JPK niesie za sobą ryzyko sankcji. Raporty te formalnie są informacjami podatkowymi. Kto natomiast wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, naraża się na odpowiedzialność na podstawie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp. Niezłożenie informacji podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych (obecnie od 616,60 zł do 2.959.680 zł, a w przyszłym roku od 666,60 zł do 3.199.680 zł). Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji (obecnie od 185 zł do 37.000 zł, a w przyszłym roku od 200 zł do 40.000 zł).

Podatnik może w wyjątkowych sytuacjach ubiegać się o odroczenie terminu do przesłania informacji. Takie rozwiązanie wchodzi w rachubę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek o odroczenie terminu do przekazania JPK_VAT składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku VAT. Zasadniczo właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach VAT określa się dla osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby. Wniosek o odroczenie terminu do złożenia informacji trzeba wnieść przed jego upływem. Terminu, który już upłynął, nie można w tym trybie przesunąć.

NIRO - Biuro rachunkowe

Kontakt

Biuro rachunkowe NIRO

ul. Prosta 116
08-300 Sokołów Podlaski

tel.  
e-mail:  

Zadaj pytanie
© 2024 Biuro rachunkowe NIRO.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem